OLE แบบใหม่

ในวิชาชีพครูเรานั้น คำว่า OLE เป็นสิ่งที่พี่น้องเพื่อนครูเรามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยคำศัพท์แต่ละคำมีรายละเอียดย่อ ๆ ดังนี้ ole แบบใหม่

Advertisements

ข้อจำกัดของการสอบ O net

เมื่อหลักสูตรบอกว่าต้องมี CAP แต่การสอบ Onet มีข้อจำกัดเลยต้องมุ่งไปที่ C เป็นสำคัญ เลยกลายมาเป็นบทความครั้งนี้ครับ ข้อจำกัดของการสอบ O net 25 มีค 61

ชวนครูฟัง ‘เสียงแห่งความเงียบ’

ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทบทวนกันสักหน่อยว่า การที่เราพยายามสร้างชั้นเรียนให้เด็กทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือยกมือตอบคำถามเป็นการสร้างชั้นเรียนเพื่อนักเรียนทุกคนจริงหรือ? ชวนครูฟังเสียงแห่งความเงียบ (7 มีค 61)

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

บทความตอนสุดท้ายจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 6 มี.ค. 2561 การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2

ต่อเนื่องเป็นตอนที่ 2 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มี.ค. 2561 รายละเอียดดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา” เมื่ออ่านเสร็จ และลองวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความตั้งใจจริง มองที่ตัวนักเรียนและอนาคตประเทศชาติเป็นสำคัญ ที่สำคัญคือค่านิยมหรือทัศนคติของผู้ปกครองและนักเรียนต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย วันนี้เป็นตอนแรกจากทั้งหมดสามตอน รายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2561 ดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

อีกครั้งกับเรื่อง สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงนี้ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพิจารณาความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำวิจัย ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดที่ผมพิจารณานั้นก็มีความผิดพลาดที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ ความสมเหตุสมผล และองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิม และสิ่งนั้นผมได้เคยนำมาเขียนเป็นบทความครั้งหนึ่งแล้ว จากบันทึกความทรงจำของผม ๆ จำได้ว่าผมเขียนบทความดังกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 จากบทความในวันนั้นมาถึงบทความในวันนี้ ทุกอย่างเหมือนเดิม รายละเอียดเป็นดังนี้ อีกครั้งกับเรื่อง สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ