ชวนครูฟัง ‘เสียงแห่งความเงียบ’

ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทบทวนกันสักหน่อยว่า การที่เราพยายามสร้างชั้นเรียนให้เด็กทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือยกมือตอบคำถามเป็นการสร้างชั้นเรียนเพื่อนักเรียนทุกคนจริงหรือ? ชวนครูฟังเสียงแห่งความเงียบ (7 มีค 61)

Advertisements

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

บทความตอนสุดท้ายจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 6 มี.ค. 2561 การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2

ต่อเนื่องเป็นตอนที่ 2 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มี.ค. 2561 รายละเอียดดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2

Advertisements

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา” เมื่ออ่านเสร็จ และลองวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความตั้งใจจริง มองที่ตัวนักเรียนและอนาคตประเทศชาติเป็นสำคัญ ที่สำคัญคือค่านิยมหรือทัศนคติของผู้ปกครองและนักเรียนต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย วันนี้เป็นตอนแรกจากทั้งหมดสามตอน รายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2561 ดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

Advertisements

อีกครั้งกับเรื่อง สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ช่วงนี้ได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพิจารณาความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำวิจัย ซึ่งเครื่องมือแต่ละชนิดที่ผมพิจารณานั้นก็มีความผิดพลาดที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับประสบการณ์ ความสมเหตุสมผล และองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิม และสิ่งนั้นผมได้เคยนำมาเขียนเป็นบทความครั้งหนึ่งแล้ว จากบันทึกความทรงจำของผม ๆ จำได้ว่าผมเขียนบทความดังกล่าวไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 จากบทความในวันนั้นมาถึงบทความในวันนี้ ทุกอย่างเหมือนเดิม รายละเอียดเป็นดังนี้ อีกครั้งกับเรื่อง สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

Advertisements

ข้าวโพด

เพราะเหตุใดบทความครั้งนี้ของผมจึงชื่อว่า ข้าวโพด เราลองไปอ่านดูนะครับ ข้าวโพด

Advertisements

ประสบการณ์จริงกับการวัดผล

ในช่วงนี้ผมมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องเพื่อนครูอำเภอสะเมิง ในเรื่องของ การจัดกลุ่มแบบทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ หรือ NT โดยเป็นการจัดกลุ่มข้อสอบ NT จำแนกตามตัวชี้วัด และจำแนกตามปีการศึกษา ซึ่งคณะครูอำเภอสะเมิงได้จัดทำไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาเกือบครบหนึ่งปี แต่สิ่งที่ทำยัง “มีคุณค่า” และ “ทันสมัย” อยู่เสมอ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือร่วมใจครับ รายละเอียดบทความเป็นดังนี้ครับ ประสบการณ์จริงกับการวัดผล

Advertisements