เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล ผู้ที่สนใจสามารถ download ได้ที่นี่ครับ มาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบล

Advertisements

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน โดยทำการบรรยายให้กับผู้บริหารโรงเรียน สพป.ชม.2 ผู้สนใจ download เอกสารได้ที่นี่ครับ งานนำเสนอ onet nt

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรม ณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จ.ลำปาง

โรงเรียนหรือผู้ที่สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้ที่นี่ครับ การประเมินนามธรรม

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินภาคปฏิบัติ ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (19 มีนาคม 2559)

โรงเรียนสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินภาคปฏิบัติ (เบื้องต้น) ได้ที่นี่ครับ  Performance Assessment

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินการคิดวิเคราะห์ (เบื้องต้น) ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 (6 มีนาคม 2559)

โรงเรียนสามารถ Download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การประเมินการคิดวิเคราะห์ (เบื้องต้น) ได้ที่นี่ครับ ประเมินการคิดวิเคราะห์ [โหมดความเข้ากันได้]

ข้อสอบวินิจฉัย

วันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา มีโอกาสได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ข้อสอบวินิจฉัย กับพี่น้องเพื่อนครู สพป.เชียงใหม่เขต 2 เป็นเวทีของการเป็นวิทยากรเวทีแรก ณ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ตื่นเต้นพอสมควร แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอบคุณภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความรู้แก่ผมมาตลอด และขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูทุก ๆ ท่านที่ให้โอกาสครับ นำเสนอข้อสอบวินิจฉัย

แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หนึ่งในตัวเลือก)

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมานั้น ผม ศน.นิ่ม และ ศน.ติ๊ก มีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่พี่น้องครูโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว ซึ่งสิ่งที่ผมจะไปบรรยายนั้นถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันครับ เพราะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ไม่มีทฤษฎีไหนรองรับว่าแนวทางใดที่ดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญคือโรงเรียนจะนำแนวทางต่างๆไปปรับใช้ได้อย่างไร ในส่วนแนวทางของผมนั้น ผมจะมุ่งเน้นไปในเรื่องให้ครูและนักเรียนได้รู้จักรูปแบบข้อสอบ O net ซึ่งมีความหลากหลายมากๆ ครูและนักเรียนไม่คุ้นเคย เพราะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยแบบ 4 ตัวเลือก รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุ่งข้าวพวง และ แนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21