5 อันดับเทรนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในปีนี้

มีโอกาสได้อ่านงานเขียนของอาจารย์สกล สุวรรณาพิสิทธิ์ จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค) เรื่องเดียวกับชื่อเรื่องบทความในวันนี้ ซึ่งเป็นผลงานแปลจากอาจารย์กตวรรณ คุณกมุท เมื่ออ่านเสร็จแล้ว นึกว่ากำลังอ่านนิยายวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ใช่ครับ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วในหลาย ประเทศบนโลกใบนี้ เราลองมาวิเคราะห์กันว่า ประเทศไทยเราจะประยุกต์ใช้ หรือเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง รายละเอียดเป็นดังนี้ 5 อันดับเทรนดืเทคโนโลยี

Advertisements

ชวนครูฟัง ‘เสียงแห่งความเงียบ’

ถ้าอย่างนั้นเรามาลองทบทวนกันสักหน่อยว่า การที่เราพยายามสร้างชั้นเรียนให้เด็กทุกคนได้แสดงความคิดเห็นหรือยกมือตอบคำถามเป็นการสร้างชั้นเรียนเพื่อนักเรียนทุกคนจริงหรือ? ชวนครูฟังเสียงแห่งความเงียบ (7 มีค 61)

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

บทความตอนสุดท้ายจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 6 มี.ค. 2561 การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 3

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2

ต่อเนื่องเป็นตอนที่ 2 จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 5 มี.ค. 2561 รายละเอียดดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 2

การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา” เมื่ออ่านเสร็จ และลองวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความตั้งใจจริง มองที่ตัวนักเรียนและอนาคตประเทศชาติเป็นสำคัญ ที่สำคัญคือค่านิยมหรือทัศนคติของผู้ปกครองและนักเรียนต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย วันนี้เป็นตอนแรกจากทั้งหมดสามตอน รายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2561 ดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : กรณีเราเป็นนักเรียน

สาเหตุที่ผมเขียนบทความนี้เนื่องจาก การได้รับมุมมองจากการบรรยายดังกล่าว และจากการได้อ่านหนังสือเรื่อง 38 เทคนิคมองให้เห็นคำตอบในทุกข้อสอบปรนัย เขียนโดยกรรณสูต กนกกาญจน เมื่อเดินทางถึงเชียงใหม่ผมก็อ่านจบพอดีพร้อมทั้งอุทานเบา ๆ ภายในใจว่า จริงจริงด้วย เลยนำสาเหตุทั้งสองประการมา แปรเปลี่ยนเป็นบทความในครั้งนี้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีเราเป็นนักเรียน (27 ธค 60)

แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573

มีโอกาสได้อ่านงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเรื่อง แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยปี พ.ศ.2573 ตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2559 อ่านแล้ว โดนใจครับ เพราะเป็นการมองภาพอนาคตว่า ณ เวลานั้นประเทศไทยเรา (อาจ) มีสถานการณ์ทางการศึกษาเป็นอย่างไร? ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่ว่า อนาคตเป็นตัวกำหนดปัจจุบัน รายละเอียดแบบย่อ ๆ เป็นดังนี้ แนวโน้มภาพอนาคตการศึกษาและการเรียนรู้ของไทยในปี พ.ศ. 2573