การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา” เมื่ออ่านเสร็จ และลองวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะรัฐบาลทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความตั้งใจจริง มองที่ตัวนักเรียนและอนาคตประเทศชาติเป็นสำคัญ ที่สำคัญคือค่านิยมหรือทัศนคติของผู้ปกครองและนักเรียนต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย วันนี้เป็นตอนแรกจากทั้งหมดสามตอน รายละเอียดจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ก.พ. 2561 ดังนี้ครับ การลดความเหลื่อมล้ำในวงการศึกษา ตอนที่ 1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s