ว่าด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ

ในช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมนั้น ผมมีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียน : แนวคิดสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เวที และเมื่อฟังผมบรรยายเสร็จแล้ว ครูสามารถมองเห็นแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง

ประเด็นร่วมที่เหมือนกันทั้ง 3 เวที ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขของ t test การหาประสิทธิภาพของ E1/E2 และการหาคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจ นั้นก็คือ ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งก็คือเนื้อหาของบทความนี้นั้นเอง รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ว่าด้วยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s