วิจัยในชั้นเรียน : รูปแบบหรือเหตุผล

วันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขอบพระคุณคณะวิทยากร และสมาคมปฐมวัยโรงเรียนเอกชนที่ให้โอกาสผมในครั้งนี้ รายละเอียดของบทความนี้เป็นดังนี้ครับ วิจัยในชั้นเรียน รูปแบบหรือเหตุผล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s