กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน โดยมีครูผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสำนักพระพุทธศาสนาจากเขต 1 และเขต 5 ประมาณ 180 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมีผู้ประสานงานโครงการ ได้แก่ นายสราวุฒิ ชัยยอง ศึกษานิเทศก์

เมื่อรับทราบข่าวสารการอบรมจาก ศน.สราวุฒิแล้ว ผมเลยขออนุญาต ศน.สราวุฒิเข้าร่วมพัฒนาตนเองด้วยคน เหตุเนื่องจากต้องการทบทวนความรู้ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจากวิทยากรที่ผมเคารพนับถือ ได้แก่ ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (ไม่มา ไม่ได้) สาระจากการบรรยายผมขออนุญาตสรุปตามที่ผมเข้าใจ รายละเอียดมีดังนี้ กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s