การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

เมื่อบรรยายเสร็จ ช่วงนั่งรถตู้กลับเชียงใหม่ ทำให้ผมคิดว่า ถ้าเราเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และครูผู้สอนทุกท่านก็มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net ของแต่ละโรงเรียน น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมาก สิ่งที่ผมคิดได้ และคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O net มีดังนี้ การยกระดับ O net กับวิธีง่าย ๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s