บันได 8 ขั้นสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ. 2559 จำนวน 4 มาตรฐาน ส่วนขั้นตอนการปฏิบัตินั้นควรเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ บันได 8 ขั้น

Advertisements

ประเด็นสำคัญของการทดสอบ NT/O-NET และการยกระดับผลการทดสอบที่นอกเหนือจากการ “ติว”

ขออนุญาต copy แนวคิดดี ๆ จาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง ประเด็นสำคัญของการทดสอบ NT/O-NET และการยกระดับผลการทดสอบที่นอกเหนือจากการ “ติว” มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ประเด็นสำคัญของการทดสอบ NT/O-NET และการยกระดับผลการทดสอบที่นอกเหนือจากการ “ติว”

การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ขออนุญาต copy ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการวัดและประเมินผลจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การประเมิน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

(ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559

ขออนุญาต copy ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจาก facebook ของ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูในเรื่อง (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 2

ต่อเนื่องจากบทความตอนที่แล้วครับ ผมขออนุญาต website มติชนออนไลน์ และเจ้าของบทความได้แก่ ดร.ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภานำสิ่งที่ผมอ่านมานำเสนอลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ รายละเอียดครูไทย 4.0 ตอนที่ 2 มีดังนี้ครับ ครูไทย 4.0 ตอนที่ 2

ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1

วันนี้มีโอกาสได้อ่าน website มติชนออนไลน์ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พออ่านเสร็จแล้วโดนใจผมยิ่งนัก เพราะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นั้นก็คือนโยบาย Thailand 4.0 ผมเลยขออนุญาต website มติชนออนไลน์ และเจ้าของบทความได้แก่ ดร.ดิเรก พรสีมา อดีตประธานกรรมการคุรุสภานำสิ่งที่ผมอ่านมานำเสนอลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ รายละเอียดครูไทย 4.0 ตอนที่ 1 มีดังนี้ครับ ครูไทย 4.0 ตอนที่ 1