ปฎิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา (หน้า 15) อ่านเสร็จแล้วโดนใจผมยิ่งนัก เลยขออนุญาตหนังสือพิมพ์มติชน และเจ้าของบทความนำสิ่งที่ผมอ่านมาพิมพ์ลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ ปฎิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ไปทางไหน

Advertisements

ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

วันนี้มีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันพุธดีที่ 10 สิงหาคม 2559 ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา พออ่านเสร็จแล้วโดนใจผมยิ่งนัก เพราะมีเนื้อหาบางส่วนที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูให้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน และแบบทดสอบอัตนัย ผมเลยขออนุญาตหนังสือพิมพ์มติชน และเจ้าของบทความนำสิ่งที่ผมอ่านมาพิมพ์ลงในบทความนี้ เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องเพื่อนครูเป็นลำดับต่อไปครับ ปัจจัยแห่งความล้มเหลวในการปฏิรูปการศึกษาไทยคืออะไร

ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric

ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ผมได้รับโอกาสจากพี่น้องเพื่อนครูทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนจำนวน 4 โรงเรียนให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ การสร้างข้อสอบแบบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2559 บทความนี้ผมไม่ขอกล่าวรายละเอียดของแบบทดสอบอัตนัยแล้วนะครับ เพราะผมเขียนบทความในเรื่องนี้มา 2 ตอนแล้ว แต่ผมจะขอเพิ่มเติมในประเด็นของการสร้าง Rubric เพื่อใช้ในการตรวจคำตอบของนักเรียน รายละเอียดโปรดอ่านดูครับ ครูและนักเรียนช่วยกันสร้าง Rubric