รูปแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการนำไปใช้

ช่วงนี้บทความที่ผมนำมาเสนอให้กับพี่น้องเพื่อนครูนั้น ผมได้นำรายละเอียดของบทความมาจากเอกสารเรื่อง “การประชุมสัมมนา การวิจัย วัดผล และประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 : มโนทัศน์ใหม่ด้านการวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษาสำหรับยุคใหม่” ซึ่งภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาดังกล่าว เมื่อตอนต้นปี 2558 สำหรับบทความนี้ผมคิดว่าน่าจะตรงกับความสนใจของพี่น้องเพื่อนครูหลาย ๆ ท่าน เพราะเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการ และวิธีการประเมินโครงการที่นิยมเป็นลำดับต้น ๆ ของพี่น้องครูเรานั้นก็คือ CIPP Model ตามชื่อบทความเลยครับ “รูปแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการนำไปใช้” เขียนและเรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียดทั้งหมดเป็นดังต่อไปนี้ครับ

รูปแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการนำไปใช้ ตอนที่ 1 CIPP ตอน 1
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการนำไปใช้ ตอนที่ 2 CIPP ตอน 2
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการนำไปใช้ ตอนที่ 3 CIPP ตอน 3
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP และ CIPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและการนำไปใช้ ตอนที่ 4 CIPP ตอน 4

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s