ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา ตอนที่ 2

บทความที่แล้ว ผมได้นำข้อค้นพบจากการวิจัยในเรื่อง ขอบข่ายประเด็นสำคัญการวิจัยทางการศึกษาซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มานำเสนอให้พี่น้องเพื่อนครูได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดของบทความในตอนที่ 2 ผมก็ได้นำข้อค้นพบจากการวิจัยในอีกประเด็นหนึ่งมานำเสนอให้กับพี่น้องเพื่อนครูซึ่งรายละเอียดครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ขอบข่าย ประเด็นสำคัญสำหรับการวิจัยทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา รายละเอียดทั้งหมดเป็นดังต่อไปนี้ครับ ทิศทางการวิจัยทางการศึกษาและวัดประเมินผลการศึกษา ตอน 2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s