ประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ : ตอนที่ 1

ในระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้ารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตรเรื่อง การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย สำหรับศึกษานิเทศก์เพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะเชียวชาญ ณ โรงแรมดิไอเดิล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่ง ศนฐ. เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว ขอชื่นชมและขอขอบคุณที่ได้จัดโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ครับ รายละเอียดจะแบ่งเป็นตอนๆนะครับ โปรดติดตามก่อนในตอนที่ 1 ประสบการณ์จากการไปอบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตอนที่ 1

Advertisements