เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

เราจะรู้ ได้อย่างไร ว่าเรารู้
วัดความรู้ โดยการสอบ วัดความรู้
หากผลสอบ ได้หรือผ่าน คือความรู้
เราจะรู้ ว่าเรารู้ รู้-ไม่รู้

รายละเอียดโปรดอ่าน เราไปสอบเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้กันดีกว่า

Advertisements

การประเมินของ สมศ. โดยใช้ระบบออนไลน์

ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้น มีข่าวทางการศึกษาข่าวหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อลักษณะการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่พอสมควร เพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วย และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย แต่เท่าที่ติดตามข่าวสารจากระบบ social media นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยที่จะใช้ลักษณะการประเมินดังกล่าว ซึ่งข่าวที่ว่านั้นก็คือ การยกเลิกระบบการประเมินแบบสามเส้าของ สมศ. (สัมภาษณ์ สังเกต และเอกสาร) มาเป็นการประเมินโดยใช้ระบบออนไลน์แทน ในมุมมองของผมๆขออนุญาตสะท้อนคิดดังต่อไปนี้นะครับ การประเมินของ สมศ. โดยใช้ระบบออนไลน์

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ

รายงานการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยตามแนวทางพัฒนาการทางสมองตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ระดับภาคเหนือ รายละเอียดมีดังนี้ครับ
ปก   กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ  สารบัญ  บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  บรรณานุกรม  ภาคผนวก

งานวิจัยที่เหมาะสมกับวิทยฐานะระดับสูง (ตามทัศนะของผมครับ)

ช่วงนี้มีแรงกระตุ้นในเรื่องการทำวิทยฐานะในระดับที่สูง ก็เลยไปค้นบทความเก่าๆในเรื่องที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เหมาะสมกับวิทยฐานะระดับสูง เผื่อพี่น้องเพื่อนครูท่านใดสนใจจะทำวิจัยในแนวนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไรลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 1

R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 2

หมายเหตุ : บทความทั้งสองเขียนเมื่อตอนปลายปี 2556 ครับ

การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันนี้มีโอกาสได้เข้ารับฟังรายละเอียดการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ที่เรียกว่า การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Performance Agreement (PA) จากวิทยากรที่เป็นคณะกรรมการยกร่างเกณฑ์การประเมินดังกล่าว เมื่อฟังเสร็จแล้วชัดเจนขึ้นครับว่า การประเมินแบบ PA นั้นมีหน้าตา หรือขั้นตอนสำหรับการประเมินอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโปรดอ่านได้เลยครับ การประเมินวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

สิ่งสำคัญสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

มีโอกาสได้อ่านผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ 76 ประเทศทั่วโลกจากรายงานของ OECD หรือหน่วยงานคลังสมองของประเทศที่พัฒนาแล้ว พบว่า ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับการเรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ทั่วโลกอยู่ในอันดับที่ 47 เห็นผลการประเมินแล้ว ผมกำลังรู้สึกเหมือนภาษาวัยรุ่นในขณะนี้คือ ร้องไห้หนักมาก แล้วเราจะแก้ไขได้อย่างไรบ้าง โปรดอ่าน สิ่งสำคัญสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์