เมื่อได้รับผิดชอบงานจัดสอบ O net

การจัดสอบ O net นั้น เป็นงานใหญ่ระดับเขตพื้นที่ เพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีแต่เนิ่นๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆให้ได้มากที่สุดครับ ผมก็พยายามใช้ประสบการณ์ที่พบเห็น สอบถามเพื่อนศึกษานิเทศก์จากต่างเขตที่มีประสบการณ์ ผนวกเข้ากับความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลที่ร่ำเรียนมา โดยเฉพาะเรื่องการคิดเชิงระบบ ขอบคุณภาควิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อบรมสั่งสอนในเรื่องการคิดเชิงระบบครับ ลองมาดูซิครับว่าการคิดเชิงระบบ กับการจัดสอบ O net ในปีนี้ ในลักษณะของผมนั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อได้รับงานจัดสอบ o net

Advertisements