อีกทัศนหนึ่งกับการปฏิรูปการศึกษา

สำหรับบทความนี้ผมขอเสนอมุมมองในการปฏิรูปการศึกษาฉบับนักวิชาการภูธรบ้างนะครับ ตั้งแต่เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทำงานมาเป็นครู ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันก็ร่วมๆ 16 ปีที่อยู่ในแวดวงการศึกษา (แบบภูธร) ได้เห็นอะไรมาก็พอสมควร เห็นอะไรบ้างโปรดอ่านครับ อีกทัศนะหนึ่งกับการปฏิรูปการศึกษา

Advertisements