10 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา

บทความนี้ชื่อยาวหน่อยครับ เพราะมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงไปที่นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา ที่กำลังเริ่มต้นการทำวิทยานิพนธ์ ผมถือว่าการทำวิทยานิพนธ์นั้นเป็นขั้นสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะสามารถใช้คำว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์นั้น ถือว่าเป็นขั้นที่ท้าท้ายความสามารถของนักศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากต้องใช้องค์ความรู้ทั้งหมดทั้งมวลที่ร่ำเรียนมาตลอดเกือบๆ 2 ปี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิจัยของตน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีคุณค่าต่อไป ส่วนรายละเอียดขั้นตอนเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ10 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์

Advertisements

เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง

ในช่วงรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์การนิเทศในโรงเรียนต่างๆตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการไปแต่ละครั้งนั้นทำให้ผมได้วัตถุดิบมาเขียนบทความเพื่อมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อีกหลายบทความ ต้องขอขอบคุณพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผมครับ บทความนี้ก็เช่นกันครับ วัตถุดิบดีๆจากพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนบ้านนามนครับ เราจะเลือกแผนการสอนหรือแผนการส่ง