คุณภาพของเครื่องมือ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผมมีโอกาสได้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา จำนวน 70 คน ซึ่งเนื้อหาของการบรรยายก็จะเป็นเรื่องของการสร้างข้อสอบตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของบลูมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย ในช่วงที่บรรยายนั้น ผมได้สอดแทรกเรื่องการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แต่ไม่ได้ลงรายละเอียด เนื่องจากมีเวลาจำกัด รายละเอียดของคุณภาพเครื่องมือมีอะไรบ้าง โปรดอ่านครับ คุณภาพของเครื่องมือ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s