ขอน้อมรำลึก…พระคุณครู

ปาเจรา จริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา…บทกลอนน้อมรำลึกพระคุณครู ดังกังวานพร้อมกันทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันสำคัญนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครูผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราทุกคน ส่วนงานวันครูแห่งชาติมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ ขอน้อมรำลึก…พระคุณครู

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s