R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 2

เดินทางมาถึงตอนที่ 2 แล้วครับ สำหรับองค์ความรู้เรื่อง R and D เพื่อความต่อเนื่องของความรู้ โปรดอ่านต่อในตอนที่ 2 ได้เลยครับ R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 2

Advertisements

R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 1

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานั้น ผมได้รับโอกาสครั้งสำคัญจากอาจารย์ผู้มีพระคุณให้เข้าร่วมเป็นคณะวิทยากร(ร่วม) เพื่อบรรยายเรื่อง การเพิ่มทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนแก่พี่น้องครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเข้าร่วมครั้งนี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกๆหลายประเด็น ซึ่งความรู้ที่ได้รับมานั้นมาจากหลายแหล่ง เช่น จากการบรรยายของอาจารย์ จากการถามตอบคณะวิทยากร จากประสบการณ์ และจากการอ่านงานวิจัยในชั้นเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้ (ตามความเข้าใจ) ของงานวิจัยทางการศึกษาที่เขาเรียกว่า R and D เพิ่มขึ้นอีกมากมาย เพิ่มขึ้นอย่างไร โปรดอ่านได้เลยครับ R and D ตามความเข้าใจของข้าพเจ้า ตอนที่ 1

ลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนของครูนาฏศิลป์

มีโอกาสได้นั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ครูเก๋ แห่งโรงเรียนบ้านแม่สาว ว่ารุ่นน้องนาฏศิลป์เขาฝากถามมาว่า งานวิจัยในชั้นเรียนของนาฏศิลป์ ลักษณะควรเป็นอย่างไร ครูเก๋ ก็อธิบายให้ผมฟังเป็นขั้นตอน พร้อมมีตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมให้ดูอย่างชัดเจน ซึ่งผมขอเขียนในสิ่งที่ ครูเก๋ ได้อธิบายให้ผมฟังเป็นดังนี้ครับ ลักษณะงานวิจัยในชั้นเรียนของครูนาฏศิลป์

เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา

เมื่อรับทราบว่าจะได้ร่วมคณะกรรมการประเมิน ผมได้หาเวลาว่างเพื่อเตรียมตัวทำการบ้านในเรื่องของเกณฑ์การประเมิน เพราะผมเชื่อว่าหากเราทำการบ้านมาดี เมื่อถึงเวลาการประเมิน เราจะสามารถประเมินด้วยความเชื่อมั่น สามารถตอบคำถามให้แก่บุคลากรครูในโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินได้ เมื่อทำการบ้านในเรื่องนี้มาพอสมควร ก็เป็นเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาครับ นั้นก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา มีรายละเอียดของเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทานอนุบาล