รายงานการประเมินโครงการฉบับสมบูรณ์

ในช่วงระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) บัดนี้คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลได้จัดทำรายงานการประเมินโครงการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ฉบับสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนที่สนใจสามารถ download ได้เลยครับ
ปกหน้า , กิตติกรรมประกาศ , บทคัดย่อ , สารบัญ , บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , บรรณานุกรม , ภาคผนวก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s