มานี มานะ ปิติ ชูใจ และผองเพื่อน

ร่วมกันย้อนอดีตไปสู่ครั้งเมื่อเรายังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาใกล้บ้าน หากพี่น้องเพื่อนครูท่านใดมีวัยขึ้นต้นด้วยเลขสาม ท่านจะคุ้นเคยกับหนังสือเรียนภาษาไทยระดับ “ตำนาน” ชุดนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประพันธ์โดย อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ เนื้อหาจะเป็นกล่าวถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนในบรรยากาศท่ามกลางของชนบทไทยในสมัยก่อน เมื่ออ่านแล้วเราจะได้ทั้งเนื้อหาความรู้ ความสนุก และความบันเทิงไปพร้อมกัน เชิญ download ไปอ่านได้เลยครับ

หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 1 เล่ม 2
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 2 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 2 เล่ม 2
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 3 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 3 เล่ม 2
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 4 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 4 เล่ม 2
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 5 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 5 เล่ม 2
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 6 เล่ม 1
หนังสือเรียนภาษาไทย ประถม 6 เล่ม 2

ปล. เพิ่งรู้ว่าทุกคนมีชื่อ นามสกุล ดีงนี้ ด.ญ.มานี รักเผ่าไทย, ด.ช.ปิติ พิทักษ์ถิ่น, ด.ช.วีระ ประสงค์สุข, ด.ญ.ดวงแก้ว ใจหวัง และด.ญ.ชูใจ เลิศล้ำ

Advertisements

นำเสนอหนังสือน่าอ่าน ตอนที่ 2

ช่วงนี้กระแสการปรับหลักสูตรใหม่ มาแรงมาก หลายท่านก็เห็นด้วย หลายท่านก็ไม่เห็นด้วย แต่เท่าที่ผมศึกษาทั้งจากท่านที่เห็นด้วย และท่านที่ไม่เห็นด้วย พบว่า มีจุดร่วมที่เหมือนกันนั้นก็คือ การเตรียมเด็กไทยเพื่อเป็นการพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 เราจะมีวิธีการเตรียมอย่างไร และโชคดีที่ไปเจอหนังสือของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ที่กล่าวถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อีก 3 เล่ม มีอะไรบ้าง download ไปอ่านเพิ่มเติมได้เลยครับ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไร การสร้างการเรียนรู้สู่ ศตวรรษที่ 21 สนุกกับการเรียนใน ศตวรรษที่ 21

ข้อควรระวังของงานวิจัยในบทที่ 2 และบทที่ 3

ช่วงปิดเทอมผมมีโอกาสได้เดินทางไปรับใช้พี่น้องเพื่อนครู 3 อำเภอในเรื่องของการทำวิจัยในชั้นเรียน ให้แก่ พี่น้องครูเมืองงาม อ.แม่อาย พี่น้องครูเชียงดาว อ.เชียงดาว และพี่น้องครู อปท. เมื่อผมบรรยายทั้งสามเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำให้ได้วัตถุดิบมาเขียนบทความฉบับนี้ รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ข้อควรระวังของงานวิจัยในบทที่ 2 และบทที่ 3