ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในโรงเรียนที่มีนักเรียนหลากชาติพันธุ์ : กรณีโรงเรียนบ้านต้นโชค

บทความนี้พิเศษหน่อยครับ เพราะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเล่มดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของเขตพื้นที่พอดี สอดคล้องอย่างไร โปรดอ่านครับ งานวิจัยโรงเรียนบ้านต้นโชค

Advertisements

10 ขั้นตอนก่อนการเป็นวิทยากร (ที่ดี)

ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น ผมได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเพื่อนครูให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ในเรื่องที่ผมมีความชอบและถนัดได้แก่เรื่องการวัดและประเมินผล และการวิจัยในชั้นเรียน โดยสามารถแบ่งเป็นเรื่องการวัดและประเมินผลจำนวน 2 เวที และเรื่องวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 3 เวที และเมื่อนำแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ขั้นตอนของการถ่ายทอดความรู้มีค่าเฉลี่ยออกมาในระดับที่ผมหลายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นโปรดอ่านรายละเอียดได้เลยครับ 10 ขั้นตอนก่อนเป็นวิทยากรที่ดี