21st Century Learning Skills

ความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ปัจจุบันมีนักการศึกษาของประเทศไทยหลายๆท่าน ได้เริ่มส่งสัญญาณเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานทางการศึกษาได้วางแผนผลิตนักเรียน นักศึกษาในสถาบันของตนเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองไทย และพลเมืองโลก พี่น้องครูสามารถติดตามอ่านบทความเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ทั้งหมด 3 ตอน ลงมือ download ได้เลยครับ 21st Century Learning Skills Part 1 21st Century Learning Skills Part 2 21st Century Learning Skills Part 3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s