หนังสือที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนควรอ่าน เขียนและเรียบเรียงโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หนังสืออ่านฟรีเรื่อง “วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษ ที่ ๒๑” “ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา” และ “ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง” ของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกลวิธีการสร้างวิธีการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์ตนเอง ซึ่งคณะครูสามารถ download หนังสือทั้ง 3 เล่มนี้ไปอ่านเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับตนเองและอีกเหตุผลที่สำคัญคือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของครูและของลูกศิษย์ให้เข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมั่นใจ เชิญ download ได้เลยครับ

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
และ
ส่งความสุขสู่คุณภาพการศึกษา โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
และ
ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

Advertisements

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ห้องเรียนกลับด้าน โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ห้องเรียนกลับด้าน การปฏิรูปการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เชิญ download เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Flip the Classroom_1 และ Flip the Classroom_2
ปล.ขอขอบพระคุณเนื้อหาดีๆจาก edurmu.org ครับ

งานวิจัย…นอกกรอบ

บทความนี้เคยตั้งใจเขียนมาตั้งแต่ตอนอกหักจากการตกรอบ (แรก) การประกวดงานวิจัยที่จัดโดยหน่วยงานทางการศึกษาของประเทศไทย ไม่มีอะไรมากครับแค่ขอระบายความในใจและความรู้สึกเฉยๆครับ เนื้อหาสาระอาจมีไม่เท่ากับบทความฉบับก่อน รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ งานวิจัยนอกกรอบ

21st Century Learning Skills

ความสำคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ปัจจุบันมีนักการศึกษาของประเทศไทยหลายๆท่าน ได้เริ่มส่งสัญญาณเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานทางการศึกษาได้วางแผนผลิตนักเรียน นักศึกษาในสถาบันของตนเอง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในฐานะที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองไทย และพลเมืองโลก พี่น้องครูสามารถติดตามอ่านบทความเรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ทั้งหมด 3 ตอน ลงมือ download ได้เลยครับ 21st Century Learning Skills Part 1 21st Century Learning Skills Part 2 21st Century Learning Skills Part 3

Focus Group

บทความฉบับนี้ได้รับวัตถุดิบการเขียนมาจากเมื่อครั้งไปเชียงรายมาครับ เนื่องจากผมได้รับการสุ่มให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเข้าไปให้ข้อมูลของการเป็นศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ Focus Group เรื่องหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ พร้อมกับพี่น้องศึกษานิเทศก์ทั่วภาคเหนืออีกประมาณ 40 คน พอผมได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆ ได้เห็นสภาพการทำ Focus Group จริงๆ ความรู้เมื่อครั้งเรียน ป.โท วิชาเอกการวัดและประเมินผลก็ได้เริ่มไหลรินออกมาจากหน่วยความจำในสมอง ไหลออกมาเป็นอะไรบ้าง เชิญอ่านครับ Focus Group

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของประชาชนคนไทย โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา เนื่องจากวันที่ 1 กรกฎาคมนั้นถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งประชาชนคนไทยทุกคนควรร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 หรือเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา รายละเอียดเป็นอย่างไร เชิญอ่านครับ วันสถาปนาลูกเสือ