เอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (ฉบับปรับปรุง)

เอกสารเอกสารแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ

ภาษาไทย ภาษาไทยประถมศึกษา และ ภาษาไทย มัธยมศึกษา

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประถมศึกษา และ คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา และ วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังคมประถมศึกษา และ สังคมมัธยมศึกษา

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษประถมศึกษา และ ภาษาอังกฤษมัธยมศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา สุขศึกษาประถมศึกษา และ สุขศึกษามัธยมศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี กอท.ประถมศึกษา และ กอท.มัธยมศึกษา

ศิลปะ ศิลปะประถมศึกษา และ ศิลปะมัธยมศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาดีๆจากเว๊ปไซต์ ครูบ้านนอก ครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s