รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คะแนนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555

รายงานการวิจัยครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรายงานผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งจัดทำโดย ศน.กรรณิการ์ นารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ต้องขอขอบคุณพี่นิ่มมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ) รายละเอียดของรายงานวิจัยเล่มนี้เป็นอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้เลยครับ ปกหน้า กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ี 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s