ข้อคำถามเกี่ยวกับการประกาศผลคะแนน O Net

ประเด็นสำคัญของบทความฉบับนี้คือการประกาศผลคะแนน O NET ของนักเรียนเป็นรายบุคคล และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับเนื้อหาของบทความนี้ ครูควร print ใบคะแนนของนักเรียนรายบุคคลมาดูประกอบสัก 1 คนครับ เมื่อครู print ออกมาแล้วครูจะพบส่วนประกอบของในประกาศผลคะแนนมีทั้งหมด 5 ส่วน คือ 1.ข้อมูลผู้เข้าสอบ 2.คะแนน O NET 3.กราฟเปรียบเทียบคะแนน 4.การคิดร้อยละ 20 ของคะแนน O NET และ 5.ช่วงระดับคะแนน O NET รายละเอียดเป็นอย่างไรโปรดอ่านครับ ข้อคำถาม O net

Advertisements