การลดเงื่อนไขของสถิติ

บทความนี้จะเป็นบทความที่ต่อเนื่องจากบทความที่แล้ว เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากการสนทนากับอาจารย์ผู้มีพระคุณ ซึ่งจากการสนทนาได้องค์ความรู้ 2 ประเด็นคือ การหาค่า IOC (บทความฉบับที่แล้ว) ส่วนบทความนี้จะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หรือที่ภาษาวัดผลเรียกว่า Rating Scale เป็นอย่างไรโปรดติดตามอ่านครับ การลดเงื่อนไขของสถิติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s