แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ประเด็นที่ผมสนใจตามชื่อบทความครั้งนี้ก็คือเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละโรงเรียน เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะ O net ของเขต 3 เรานั้น เป็นปัญหาค่อนข้างมาก หลายๆวิชามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ หลายๆฝ่ายเกิดความตระหนักที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าว แต่แนวทางหนึ่งที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน เกี่ยวกับแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีง่ายๆแต่ค่อนข้างได้ผล มีวิธีการอย่างไรบ้าง โปรดอ่านต่อ แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์

Advertisements

ประสบการณ์จากการประเมินโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับเกียรติสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง เพราะได้มีโอกาสเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ โรงเรียนไชยปราการ ตื่นเต้น เพราะจะได้รับประสบการณ์ที่ใหม่ และทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง ประสบการณ์เป็นอย่างไรบ้าง โปรดอ่าน โรงเรียนพระราชทาน