สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

ประเด็นสำคัญของบทความนี้อยู่ตรงที่ การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ เพราะมีโอกาสประสบกับตนเองมาหลายกรณี สิ่งที่ประสบนั้นก็คือ ขั้นตอนของการให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัย สำคัญอย่างไร โปรดติดตามอ่านได้เลยครับ สิ่งที่ควรส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

Advertisements

แด่พี่น้อง…ครูเชียงดาว

บทความนี้ ได้รับการติดต่อจากอ้ายโอ๋ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อารมณ์ดีประจำเขต 3 ให้ผมช่วยเขียนบทความเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นครูผู้สอนของพี่น้องครูเชียงดาวเพื่อลงวารสารของเขตพื้นที่ สาเหตุก็อาจเนื่องมาจากผมได้ปฏิบัติงานในพื้นที่เชียงดาวมาประมาณ 7 ปี ทั้งตอนที่ผมเป็นครูและก็ตอนเป็นศึกษานิเทศก์ ทำให้ผมพอที่จะวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพี่น้องครูเชียงดาวในมุมมองที่บุคคลภายนอกอาจจะยังไม่รับทราบ มีมุมมองไหนบ้างเรามาลองอ่านกันนะครับ แด่พี่น้อง…ครูเชียงดาว

องค์ความรู้ Tablet สำหรับครูเรา

รวมมิตร tablet สำหรับพี่น้องครูเราครับ ติดตามโหลดได้ที่ http://www.kan4.in.th/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1:km—4&Itemid=73  file ทั้งหมดเป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 4 ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

การเขียนโครงการของครู : ลักษณะที่ควรเขียน

โครงการ ก็คือแผนที่พี่น้องครูเราวางไว้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาว่า เราจะทำอะไรบ้างในปีการศึกษานี้ เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะได้จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนลงสู่การปฏิบัติและลงสู่นักเรียนได้อย่างสมเหตุสมผลต่อไป ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า เวลาที่ครูเราเขียนโครงการนั้นส่วนใหญ่ครูเรามักเขียนตามความถนัดหรือความชอบส่วนบุคคล หรือเขียนตามความคุ้นเคยจากการทำโครงการในปีการศึกษาที่แล้ว แต่ในมุมมองของผม อาจจะไม่ใช่ตามที่ผมเกริ่นนำ ไม่ใช่อย่างไรโปรดติดตามอ่านครับ การเขียนโครงการของครู : ลักษณะที่ควรเขียน