เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น : โรงเรียนบ้านเมืองนะ (ตอน 1)

ในช่วงระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ผมมีโอกาสได้เข้าไปสังเกตการณ์การประเมินของคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. ที่พี่น้องเพื่อนครูเราคุ้นเคยนั้นเอง ณ โรงเรียนบ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว (เป็นพื้นที่ในการดูแลของ ศน.รัชภูมิ คนนี้นี่เองครับ)   ก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณ นายไสว  จันทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนะ นายสมชาติ  มณีวรรณ   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูจันจิรา  โนคำ (พี่เล็ก) ครูวิชาการ ตลอดจนพี่น้องเพื่อนครูเมืองนะทุกท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม และที่ลืมไม่ได้และสำคัญมากได้แก่คณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เห็นและได้สอบถามเทคนิคของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต และการตรวจสอบเอกสาร ความรู้ที่ได้รับมีมากมาย ผมขอเริ่มจากบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน มาเริ่มกันดีกว่าครับ เห็นมาอย่างไร ก็เขียนไปอย่างนั้น (ตอน 1)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s