ที่มาของคะแนน

วันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ศน.ประสาน ศน.นพดล และผมได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง จำนวนประมาณ 80 ท่าน ให้ไปเป็นวิทยากรการบรรยายเรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล โดยแบ่งเนื้อหาสำหรับการพูดดังนี้ ศน.ประสานจะพูดในภาพรวมของการวัดผลตามหลักสูตรแกนกลางปี 51 ศน.นพดล จะพูดในเรื่องของการสร้างเครื่องมือวัดด้านความรู้ (Cognitive Domain) ส่วนผมได้พูดเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective Domain) รายละเอียดเป็นอย่างไร โปรดอ่านครับ ที่มาของคะแนน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s