ที่มาของเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยแบบ Rating Scale

บทความนี้จะต่อเนื่องจากบทความที่แล้วที่เกี่ยวกับการหาคะแนนเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งรายข้อ รายด้าน และรายรวม เนื่องจากแบบสอบถามที่พี่น้องครูเราคุ้นเคยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบ Rating Scale เช่น 5 4 3 2 1 หรือ 4 3 2 1 เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะอยู่คู่กับแบบสอบถามลักษณะนี้ได้แก่ เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย มีที่มาอย่างไร ลองอ่านดูครับ ที่มาของเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s