การหาค่าเฉลี่ยจากค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

มีพี่น้องครูหลายท่าน ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบ Rating Scale เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทั้งรายข้อ รายด้าน และรายรวม ส่วนใหญ่วิเคราะห์รายข้อได้ถูกต้อง แต่บางส่วนวิเคราะห์รายด้านและรายรวมผิด ผิดอย่างไรลองอ่านดูครับ การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s