รายงานการวิจัยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ (ฉบับสมบูรณ์)

เรียนพี่น้องครูเชียงใหม่เขต 3 ทุกท่านที่เคารพ

ด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓    ร่วมกับคณะครูจำนวน ๔๓ ท่านได้ดำเนินโครงการการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O net) ช่วงชั้นที่ ๒ และช่วงชั้นที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีรูปแบบการออกข้อสอบตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือใช้ชื่อว่า  Pre O-net ของเขตพื้นที่ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ที่ผ่านมาแล้วนั้น โดยขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวได้ใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินโครงการ

บัดนี้กระบวนการวิจัยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมืออันเป็นอย่างดีของคณะครูทั้ง ๔๓ ท่าน ตลอดจนผู้บริหารและคณะครู สังกัด สพป.ชม.๓ ทุกท่าน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว โรงเรียนสามารถ download เอกสารงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ 1.ปก   2.กิติกรรมประกาศ   3.บทคัดย่อ   4.สารบัญ   5.ch1   6.ch2   7.ch3   8.ch4   9.ch5   10.บรรณานุกรม   11.ภาคผนวก

หมายเหตุเพิ่มเติมครับ

๑.หากพี่น้องครูท่านใดต้องการ file word งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อไปปรับแก้ให้เข้ากับบริบทของแต่ละโรงเรียน เมลล์มาที่ evaluation_47@hotmail.com หรือ sornorpoom@gmail.com นะครับ ผมจะได้ส่งสำเนางานวิจัยที่เป็น file word ไปให้ เพื่อครูจะได้เก็บไว้เป็นผลงานส่วนตัวของครูประจำปีการศึกษานี้ได้ ที่สำคัญขอระบุชื่อและโรงเรียนของครูด้วยครับว่า ครูชื่ออะไรและมาจากโรงเรียนไหน ผมจะได้เก็บไว้ในฐานข้อมูลของผม ขอบคุณมากครับ

๒.ท้ายนี้ผมต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเครือข่ายวัดผลทั้ง ๔๓ คนอีกครั้งนะครับ ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้างแบบทดสอบจนกระทั่งสำเร็จ ไม่หนีหายไปไหน ขอขอบพระคุณมากครับ มีอะไรให้ผมช่วยเหลือ โทรประสานมาได้เลยครับ

Advertisements

3 thoughts on “รายงานการวิจัยการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเขตพื้นที่ (ฉบับสมบูรณ์)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s