เสน่ห์ของการแปลผล

บางครั้งเมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว นำข้อมูลที่ได้มาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าดูเพียงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอย่างเดียวอาจทำให้การแปลผลคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง คลาดเคลื่อนอย่างไร ลองอ่านดูครับ เสน่ห์ของการแปลผล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s