การคำนวนคะแนน average t score ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ

ช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีพี่น้องครูหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามเรื่อง การคำนวณคะแนน t score ตามเกณฑ์การประเมินของ กคศ. 3/1 เพื่อเลือนหรือมีวิทยฐานะ  มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ลองอ่านดูครับ การคำนวณคะแนน average T score

Advertisements

สิ่งที่ได้รับจากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เข้าไปเสริมความรู้ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉกเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สัปดาห์นี้มีเรื่องที่พิเศษอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ได้ย้ายกลับมานั่งทำงานที่โต๊ะตัวเดิม มุมเดิมๆ 2.บรรยากาศของการรับปริญญายังปรากฏให้เห็นอยู่ ขากลับนั่งรถเมลล์กลับเมืองฝาง ได้มีโอกาสนั่งทบทวนและตั้งคำถามถึงสิ่งที่พบเห็นทั้ง 2 เรื่องที่ได้เกริ่นนำไว้  โดยพยายามตั้งคำถามกับตัวเองได้ 2 ข้อ ซึ่งคำตอบของแต่ละข้อนั้น จะสอดคล้องกับชื่อเรื่องของบทความฉบับนี้ คำถามและคำตอบเป็นอย่างไร โปรดติดตาม   ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเป็นผู้ช่วยนักวิจัย

เราจะสอนวิชาภาษาอังกฤษอย่างไรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

มีโอกาสได้นั่งสนทนากับครูภาษาอังกฤษท่านหนึ่ง ก่อนมาเป็นครูได้ไปเป็นมัคคุเทศก์นาน 4 ปี ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษได้รับการฝึกฝน สอดคล้องกับแนวคิดของผม สอดคล้องอย่างไร โปรดอ่าน  การสอนวิชาภาษาอังกฤษตามความคิดของผม

9 ขั้นตอนในการประเมินรายงานวิจัยด้วยตนเอง

ผมเชื่อว่าครูหลายท่านมีโอกาสได้ทำวิจัยในชั้นเรียน ถ้าครูเราสามารถประเมินงานวิจัยด้วยตนเองได้น่าจะดีนะครับ ก็เลยกลั่นออกมาจากประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยนักวิจัย เป็นอย่างไร โปรดอ่านดูครับ 9 ขั้นตอนกับการประเมินงานวิจัยด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยโปรแกรม EVANA

เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดย อ.ภัคนันท์ ทองคำ ครูโรงเรียนปริ๊นซ์ จ.เชียงใหม่ ใช้งานง่ายมาก เหมาะกับพี่น้องครูที่จะเริ่มทำผลงานครับ การใช้งานโปรแกรม evana

ครูพัฒนาความรู้ และเพื่อนพัฒนาจิตใจ

มีโอกาสได้นั่งสนทนากับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมิตรมวลชน อ.เชียงดาว ทำให้เปิดองค์ความรู้ในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน รายละเอียดเป็นอย่างไร การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมิตรมวลชน

เกณฑ์ปกติ

เคยสงสัยไหมครับว่า หากสมมติว่านักเรียนชั้น ป.6 ทั้งเขต 3 มี 2,000 คน และหนึ่งในนั้นก็มีลูกศิษย์เราด้วย เมื่อสอบ O net เสร็จแล้ว ลูกศิษย์เราได้ที่ 500 จะรู้ได้ไงว่าลูกศิษย์เราอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับนักเรียนทั้งหมด เกณฑ์ปกติ