my schedule

ปฏิทินการเป็นวิทยากร (ล่วงหน้า) ของผมครับ

  1. 29 กรกฏาคม 2559 วิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  2. 31 กรกฏาคม 2559 วิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ ให้กับครูสังกัด สพป.ชม.2 ณ สพป.ชม.2
  3. สิงหาคม 2559 วิทยากรบรรยายเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะพัฒนาครูเรื่องการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน / การวิจัยในชั้นเรียน / การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อผมได้ที่ sornorpoom@gmail.com ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s